Truy cập

Hôm nay:
23
Hôm qua:
38
Tuần này:
176
Tháng này:
1517
Tất cả:
75635

Huyện Cẩm Thủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III - 2019.

Ngày 24/06/2019 00:00:00

Huyện Cẩm Thủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III - 2019.

Sáng 18/6, UBND huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc Thiểu số huyện lần thứ III - 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Cầm Bá Tường - Phó Ban Dân tộc Tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tiến - Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí lãnh đạo trong BTV HU; TT HĐND; UBND; MTTQ; các đồng chí Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Các cơ quan ban ngành ở huyện; Lãnh đạo các xã thị trấn cùng 150 đại biểu DTTS tiêu biểu đại diện cho hơn 70.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện cùng về tham dự Đại hội. Đồng chí Phạm Viết Hoài – Chủ tịch UBND huyện khai mạc đại hội.

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/77d0dc00da8511dDH%20dan%20toc%20thieu%20so10.jpg

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ của các cấp ngành trong tỉnh và Trung ương, nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,6 triệu đồng năm 2014 lên 32,9 triệu đồng năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm. Từ 13,41% năm 2014 giảm còn 5,52% vào năm 2018. Năm 2017 đã có 2 xã Cẩm Châu, Cẩm Thành và 21/31 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II đã hoàn thành mục tiêu chương trình thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn…

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/558c1ed4d368ecfdDH%20dan%20toc%20thieu%20so09.jpg

Tại đại hội, nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận, trong đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, đồng thời trao đổi thêm một số kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong đồng bào DTTS; thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS; phát huy vai trò, ảnh hưởng của người có uy tín tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dụng khối đại đoàn kết, đời sống văn hóa...

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/eacc235e4d72cdfdDH%20dan%20toc%20thieu%20so08.jpg

Với chủ đề: “Các dân tộc huyện Cẩm Thủy đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cẩm Thủy lần thứ III - 2019 đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019 - 2024, trọng tâm là tiếp tục tập trung phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư theo các chương trình, dự án để xây dựng hạ tầng KT-XH, nhất là về giao thông, thủy lợi ở vùng khó khăn; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo người DTTS mức bình quân dưới 5%/năm; tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; làm tốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân...

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/7a54b0dcd1b50f4dDH%20dan%20toc%20thieu%20so07.jpg

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Phó Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc thiểu số huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/7be6b02fd3dcf35dDH%20dan%20toc%20thieu%20so01.jpg

Tại Đại hội lần này, đã có 15 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen; 6 tập thể, 135 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phát triển KT-XH, xây dựng quốc phòng-an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014-2019.

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/c31f747bcf875cedDH%20dan%20toc%20thieu%20so00.jpg

Đại hội cũng thông qua quyết tâm thư và bầu 18 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Huyện Cẩm Thủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III - 2019.

Đăng lúc: 24/06/2019 00:00:00 (GMT+7)

Huyện Cẩm Thủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III - 2019.

Sáng 18/6, UBND huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc Thiểu số huyện lần thứ III - 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Cầm Bá Tường - Phó Ban Dân tộc Tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tiến - Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí lãnh đạo trong BTV HU; TT HĐND; UBND; MTTQ; các đồng chí Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Các cơ quan ban ngành ở huyện; Lãnh đạo các xã thị trấn cùng 150 đại biểu DTTS tiêu biểu đại diện cho hơn 70.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện cùng về tham dự Đại hội. Đồng chí Phạm Viết Hoài – Chủ tịch UBND huyện khai mạc đại hội.

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/77d0dc00da8511dDH%20dan%20toc%20thieu%20so10.jpg

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ của các cấp ngành trong tỉnh và Trung ương, nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,6 triệu đồng năm 2014 lên 32,9 triệu đồng năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm. Từ 13,41% năm 2014 giảm còn 5,52% vào năm 2018. Năm 2017 đã có 2 xã Cẩm Châu, Cẩm Thành và 21/31 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II đã hoàn thành mục tiêu chương trình thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn…

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/558c1ed4d368ecfdDH%20dan%20toc%20thieu%20so09.jpg

Tại đại hội, nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận, trong đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, đồng thời trao đổi thêm một số kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong đồng bào DTTS; thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS; phát huy vai trò, ảnh hưởng của người có uy tín tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dụng khối đại đoàn kết, đời sống văn hóa...

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/eacc235e4d72cdfdDH%20dan%20toc%20thieu%20so08.jpg

Với chủ đề: “Các dân tộc huyện Cẩm Thủy đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cẩm Thủy lần thứ III - 2019 đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019 - 2024, trọng tâm là tiếp tục tập trung phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư theo các chương trình, dự án để xây dựng hạ tầng KT-XH, nhất là về giao thông, thủy lợi ở vùng khó khăn; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo người DTTS mức bình quân dưới 5%/năm; tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; làm tốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân...

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/7a54b0dcd1b50f4dDH%20dan%20toc%20thieu%20so07.jpg

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Phó Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc thiểu số huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/7be6b02fd3dcf35dDH%20dan%20toc%20thieu%20so01.jpg

Tại Đại hội lần này, đã có 15 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen; 6 tập thể, 135 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phát triển KT-XH, xây dựng quốc phòng-an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014-2019.

https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2019-06-20/c31f747bcf875cedDH%20dan%20toc%20thieu%20so00.jpg

Đại hội cũng thông qua quyết tâm thư và bầu 18 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.